หวยเจ้าแม่ตะเคียน 1/11/61

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 1/11/61 อีกหนึ่งสำนักหวยที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นชุดเลขเด็ดที่อยู่ในชุดรวมเล่มของหวยซอง โดยจะนำเสนอชุดเลขทั้ง 3 ตัวเต็ง-โต๊ด และ 2 ตัวบน-ล่าง จากการจับเข้าคู่เลขเด่น เลขรอง

หวยเจ้าแม่ตะเคียน 1/11/61

จับเข้าคู่เลขเด่น-รองจาก หวยเจ้าแม่ตะเคียน 1/11/61

เด่น 2 ได้ชุดเลขดังนี้

 • 625 จับหมุนไปกลับได้ชุดเลข 625-652-256-265-526-562
 • 820 จับหมุนไปกลับได้ชุดเลข 820-802-208-280-082-028
 • 427 จับหมุนไปกลับได้ชุดเลข 427-472-274-247-742-724
 • 20-02
 • 24-42
 • 27-72

รอง 5 ได้ชุดเลขดังนี้

 • 651 จับหมุนไปกลับได้ชุดเลข 651-615-516-561-156-165
 • 958 จับหมุนไปกลับได้ชุดเลข 958-985-589-598-859-895
 • 51-15
 • 52-25
 • 58-85