หวยซุปเปอร์เฮง เฮง 1/10/61

หวยซุปเปอร์เฮง เฮง 1/10/61 สำนักหวยซองที่แจกชุดเลขบอกบน บอกล่าง พร้อมจับเข้าคู่เป็นชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว มาให้เรียบร้อย โดยแตกต่างจากหวยไทยรัฐที่แจกมาในรูปแบบของตารางเลขเด่นให้คอหวยพิจารณาจับเข้าคู่กัน

หวยซุปเปอร์เฮง เฮง 1/10/61

ชุดบอกบน บอกล่าง จาก หวยซุเปอร์เฮง เฮง 1/10/61

เลขบอกบน 0 ได้ชุดเลข 3 ตัว และ 2 ตัว ดังนี้

  • 360 หมุนกลับได้ชุด 360-306-603-630-063-036
  • 420 หมุนกลับได้ชุด 420-402-204-240-024-042
  • 20-02
  • 90-09

เลขบอกล่าง 8 ได้ชุดเลข 2 ตัว ดังนี้

  • 82-28
  • 86-68