หวยซอง 7 เซียน 1/7/61

หวยซอง 7 เซียน 1/7/61 ดูหวยซองจากสำนักหวย 7 เซียน สุดยอดหวยซองจาก 7 เซียน เป็นชุดเรียงเบอร์เจ็ดเซียน VIP งวดนี้ให้มาทั้งเลขบน เลขล่าง ทั้งชุด 3 ตัว และ 2 ตัว

หวยซอง 7 เซียน 1/7/61

จับ หวยซอง 7 เซียน 1/761 วิเคราะห์ พร้อมเข้าคู่

เลขเด่นบน 5 จับเข้าชุด 3 ตัว และ 2 ตัว ได้ดังนี้

  • ชุดเลข 3 ตัว 635 หมุนไป-กลับ ได้เลขชุด คือ 635-653-356-365-563-536
  • ชุดเลขเด็ด 3 ตัว 956 จับหมุนไป-กลับ ได้เลขชุด ดังนี้ 956-965-569-596-695-659
  • ชุดเลข 2 ตัว 53 ไป-กลับ ได้ 53-35
  • เลข 2 ตัว 59 หมุนไป-กลับได้ 59-95

เลขเด่นล่าง 9 เข้าชุด 2 ตัว ได้ดังนี้

  • ชุดเลขเด็ด 2 ตัว 95 หมุนกลับได้ชุด 95-59
  • เลขเด็ด 2 ตัว 96 หมุนกลับได้เลขชุด 96-69

จากชุดเลขเด่นทั้งบน-ล่าง, 3 ตัว และ 2 ตัว จะเห็นได้ว่าเลขเด่นที่ให้มานั้น มักจะอยู่ในหลักสิบ ทั้งนี้คอหวยควรพิจารณาอีกรอบ