สถิติหวย 3 ตัวบน

สถิติหวย 3 ตัวบน รวมสถิติหวยออก 3 ตัวบน ทุกงวด คอหวยสามารถเช็คสถิติหวยย้อนหลังได้ที่นี่ อัพเดททุกงวด เพื่อใช้เป็นแนวทางหวยรัฐบาล หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล

สถิติหวย 3 ตัวบน ปี 2561 – 2563

วันที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 13 ตัวบน
1 กุมภาพันธ์ 2563รอผลรอผล
17 มกราคม 256349177468
30 ธันวาคม 256251054181
16 ธันวาคม 256252992497
1 ธันวาคม 2562453522522
16 พฤศจิกายน 2562017223223
1 พฤศจิกายน 2562967375375
16 ตุลาคม 2562812564564
1 ตุลาคม 2562691197197
16 กันยายน 2562340388388
1 กันยายน 2562798787 787
16 สิงหาคม 2562775476476
1 สิงหาคม 2562
387006006
 15 กรกฏาคม 2562369765 756
1 กรกฏาคม 2562943647647
16 มิถุนายน 2562 174055055
1 มิถุนายน 2562516461461
16 พฤษภาคม 2562962526526
2 พฤษภาคม 2562061324324
16 เมษายน 2562  570331  331
1 เมษายน 2562  109767  767
16 มีนาคม 2562  724628  628
1 มีนาคม 2562 345650 650
1 กุมภาพันธ์ 2562  967134 134
17 มกราคม 2562  197079 079
31 ธันวาคม 2561735867867
16 ธันวาคม 256135656464
1 ธันวาคม 2561021840840
16 พฤศจิกายน 2561989903903
1 พฤศจิกายน 2561149840840
16 ตุลาคม 2561200515515
1 ตุลาคม 2561452643643
16 กันยายน 2561149760760
1 กันยายน 2561734510510
16 สิงหาคม 2561586117117
1 สิงหาคม 2561386602602
16 กรกฎาคม 2561596324324
1 กรกฎาคม 2561963623623
16 มิถุนายน 2561223131131
1 มิถุนายน 2561988117117
16 พฤษภาคม 2561075629629
2 พฤษภาคม 2561248038038
16 เมษายน 2561739229229
1 เมษายน 2561412073073
16 มีนาคม 2561218559559
2 มีนาคม 2561759415415
16 กุมภาพันธ์ 2561309915915
1 กุมภาพันธ์ 2561026853853
17 มกราคม 2561203823823